Cabinetul nostru de avocatură oferă:

- Consultantă juridică în domeniul asigurărilor şi în cel al daunelor;
- Asistenţă şi repreznetare la încheierea contractelor de asigurare şi în redactarea actelor necesare soluţionării dosarului de daună (cererea de despăgubire, notificări, negocieri, etc.);
- Asistenţă juridică în faza concilierii prealabile;
- Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor de orice grad în vederea soluţionării litigiilor apărute între asigurat şi asigurator.