Cabinetul nostru de avocatura ofera: 
 

- Consultanta juridica privind aspecte de drept civil;
- Redactarea notificarilor, cererilor de chemare in judecata, tranzactiilor, contractelor;
- Consultanta si asistenta in desfasurarea tranzactiilor imobiliare, verificarea veridicitatii si temeiniciei titlurilor de proprietate, a eventualelor dezmembraminte ale dreptului de proprietate sau a eventualelor garantii imobiliare instituite (ipoteca, servitute);
- Asistenta si reprezentare in actiunile avand ca obiect redobandirea dreptului de proprietate, prescriptia achizitiva, uzufructul, actiunile posesorii, anularea diverselor tipuri de documente, rezilierea contractelor;
- Legalizarea si punerea in executare a dispozitivelor hotararilor judecatoresti;
- Atestarea continutului, datei si identitatii partilor semnatare a unui document. Darea de data certa a inscrisurilor  se realizeaza prin indicarea datei (anul, luna, ziua) si ora, daca se solicita, precum si starea in care se afla inscrisul.